Splošni pogoji

Obiskovalci spletne strani www.domanu.si

Z uporabo spletne strani www.domanu.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in da z njimi soglašate ter se zavedate, da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran www.domanu.si

Splošne pogoje izdaja Društvo za svobodo izražanja in ustvarjalnost duha Domanu (v nadaljevanju Društvo DOMANU).

1. Z uporabo spletne strani:

 • Se obvezujete, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način.
 • Se zavedate, da ste sami odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanašajo na vašo uporabo spletnih strani.
 • Potrjujete, da spletno stran oziroma katerokoli vsebino na strani uporabljate izključno na lastno odgovornost.
 • Potrjujete, da se zavedate, da so vam je vsebina ponujena taka kot je, brez kakršnihkoli drugih jamstev.
 • Potrjujete, da se zavedate, da so na spletni strani www.domanu.si ponujene najrazličnejše oblike svetovanj, delavnic, vadb, terapij, masaž in drugih dejavnosti, ki ne nadomeščajo klasičnega zdravljenja in niso del uradno priznane klasične medicine oziroma terapevtske pomoči.
 • Se obvezujete, da se boste pred kakršnokoli spremembo zdravljenja ali vpeljevanju kakršnihkoli nasvetov v svoj vsakdan posvetovali s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
 • Potrjujete, da se zavedate, da je izbira storitev (svetovanje, predavanje, delavnice,…) in branje vsebine na www.domanu.si v vaši lastni pristojnosti in za to prevzamete polno odgovornost ter se zavedate, da Društvo Domanu ne prevzema odgovornosti za vpeljevanje nasvetov v vaš vsakdan ali vašo udeležbo na katerikoli storitvi, programu ali dogodku, ki je ponujena na spletni strani www.domanu.si.
 • Se obvezujete, da boste spletno stran www.domanu.si uporabljati le za osebne in nekomercialne namene.
 • Soglašate, da ob prijavi na dogodek ali storitev preko prijavnega obrazca ali ob pošiljanju sporočila preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.domanu.si vaše kontaktne podatke posredujemo ponudniku, ki organizira dogodek ali storitev (v kolikor to nismo mi) oziroma ga želite kontaktirati.

2. Z uporabo spletne strani www.domanu.si izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do te spletne strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način oddali take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tej spletni strani;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletno stranjo;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine in fotografije, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

3. Izpolnjevanje prijavnega in kontaktnega obrazca ter naročilnice na spletni strani www.domanu.si

Društvo Domanu:

 • organizira dogodke, delavnice, tečaje in izobraževanja,
 • ponuja storitve
 • prodaja izdelke ali storitve

Prijava na dogodek ali naročilo storitve

Ob prijavi na dogodek ali naročilu storitev preko prijavnega obrazca soglašate s tem, da:

 • vaše kontaktne podatke posredujemo ponudniku (v kolikor to nismo mi), ki organizira dogodek oziroma ponuja storitev.
 • bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne.
 • lahko ponudnik vaše podatke uporabi za namen za katerega so mu bili posredovani, kar vključuje tudi elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami glede izbranega dogodka ali storitve

Nakup akcijskega izdelka ali storitve

Ob naročilu izdelka ali storitve v akcijski ponudbi preko naročilnice soglašate s tem, da:

 • vaše kontaktne podatke posredujemo ponudniku (v kolikor to nismo mi), ki prodaja izdelek ali storitev.
 • bodo katerekoli od vas poslane informacije popolne in točne.
 • lahko ponudnik vaše podatke uporabi za namen za katerega so mu bili posredovani, kar vključuje tudi elektronsko ali telefonsko komunikacijo z vami glede naročenega izdelka ali storitve.

Prijava na E-novice

Vsi, ki komunicirate z nami preko elektronske pošte, postanete del naše e-poštne baze naslovov avtomatsko. Za prijavo na elektronske novice pa lahko izpolnete tudi obrazec.

Kadarkoli se lahko odjavite od naših elektronskih sporočil, tako, da nam na elektronski naslov center@domanu.si pošljete besedo »odjava«.

4. Varovanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.domanu.si smo predani varstvu vaših podatkov. Zbiramo in obdelujemo jih izključno za namene učinkovitega delovanja spletne strani www.domanu.si.

5. Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletne strani www.domanu.si vodijo na druge spletne strani, ki jih Društvo Domanu ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Te povezave ponujamo uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih.

Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.

Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

6. Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru Društvo Domanu oziroma njihovi zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe spletne strani www.domanu.si. Prav tako ne odgovarjajo za morebitne izpade delovanja spletne strani www.domanu.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja portala.

Kot že omenjeno, spoštujemo uradno medicino in vas ne odvračamo od uradnega medicinskega zdravljenja ampak vas stimuliramo, da se pred kakršnokoli spremembo zdravljenja posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Društvo Domanu ne prevzema odgovornost za udeležbo posameznika na katerikoli storitvi, programu ali dogodku, ki je ponujena na spletni strani www.domanu.si.

7. Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno strani www.domanu.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, vsebin, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani www.domanu.si, razen v primeru izrecne pisne dovolitve s strani Društva Domanu.

Vedno lahko (če se vam vsebina zdi pomembna) natisnete en izvod za lastno uporabo in branje, vendar mora biti v tem primeru natisnjena vsebina takšna kakršna je in v celoti.

Dovoljeno je deljenje in širjenje vesti o spletni strani www.domanu.si, objavljanje in deljenje člankov ter zapisov pod pogojem, da je jasno razviden avtor in vir članka s povezano na članek objavljen na spletni strani www.domanu.si.

8. Sprememba določil

Pridržujemo si pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Pridržujemo si tudi pravico do sprememb in napak v napisanem besedilu.

9. Končno določilo splošnih pogojev spletne strani www.domanu.si

Z uporabo spletne strani www.domanu.si potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji spletne strani www.domanu.si in da se z njimi strinjate. Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe.

Glede morebitnih sporov se zavzemamo za sporazumno reševanje sporov. Kolikor tega ne bo moč doseči, bo za to poskrbelo pristojno sodišče v Kranju.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15), “Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2”, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), itd.).

Pomakni se na vrh